Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji
 w Iławie

mł. insp. Robert Mikusik

sekretariat tel.47 7326 211

e-mail: komendant@ilawa.ol.policja.gov.pl

 

 Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji
 w Iławie

nadkom. Rafał Żubertowski

sekretariat tel. 47 7326 211

e-mail: komendant@ilawa.ol.policja.gov.pl