Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

 
 
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
 
ul. Wiejska 4
14-200 Iława
tel. 47 73 262 11
fax 47 73 262 69
 
Godziny służby i pracy: 
7:30 - 15:30 
 
e-mail: komendant@ilawa.ol.policja.gov.pl