Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie płacił alimentów. Teraz będzie tłumaczył się przed sądem

Środki finansowe są potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych każdego człowieka. Niejednokrotnie, w wyniku różnych zdarzeń losowych a czasem niezgodności charakterów dochodzi do rozpadu rodzin a co za tym idzie w konsekwencji pojawia się obowiązek alimentacyjny. Osoby, które go unikają muszą liczyć się z odpowiedzialnością za popełnione przestępstwo, o czym przekonał się w ostatnim czasie mieszkaniec powiatu iławskiego.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu iławskiego.  Mężczyzna uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego wyrokiem sądu na rzecz swojej córki. W związku z tym, że na skutek powstałych zalęgłości naraził swoje dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pokrzywdzona postanowiła złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Policjanci przesłuchali świadków oraz przeprowadzili postępowania. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 45 – latkowi zarzutów.  Mieszkaniec powiatu iławskiego ze swojego postępowania w najbliższym czasie będzie tłumaczyć się przed sądem.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Iławie w 2018 roku przeprowadzili aż 308 postępowań dotyczących uporczywego uchylania się od płacenia alimentów.

Przypominamy !!!

Obowiązujące w tym zakresie przepisy mówią, że kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.