Kontakt dla osób głuchoniemych - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Kontakt dla osób głuchoniemych

Kontakt dla osób głuchoniemych

KONTAKT Z URZĘDEM


Komenda Powiatowa Policji w Iławie

14 - 200 Iława

ul. Wiejska 4


Numer telefonu (wiadomości SMS) : 89-640-72-00

Numer Faxu: 89 - 640 - 72 - 05

Adres poczty elektronicznej: komendant@iława.ol.policja.gov.pl

- ponadto istnieje możliwość wysłania SMS na poszczególne telefony służbowe Dzielnicowych.
 


         

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).