Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Osoby poszukiwane

KOŁODZIEJCZYK Daniel

s.KRZYSZTOF,  KRYSTYNA zd. KREŃSKA

ur. 1989.05.16 Iława

Ostatnie miejsce zameldowania: Franciszkowo Dolne 12

Podstawa poszukiwania: art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 kk

KRAJEWSKI Marek

s. JANA, IZABELI zd. KRAJEWSKA

ur. 1994.08.12 Iława

Ostatnie miejsce zameldowania: Iława, ul. 1 Maja 10/29

Podstawa poszukiwania: art. 191 § 2 kk

BARTKOWSKI Karol

s. ANDRZEJA, RENATY zd. GRZECHOWIAK

ur. 1990.12.06 KWIDZYN

Ostatnie miejsce zameldowania: Susz, Kajki 4/1

Podstawa poszukiwania: art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem

SIEMIĄTKOWSKI MARTIN

s. JANUSZ, MARIOLA zd. KRAJNIK

ur. 1984.07.19 Iława

Ostatnie miejsce zameldowania: Iława, ul. Lipowy dwór  7

Podstawa poszukiwania: art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów

KOWALSKI RADOSŁAW

s. GRZEGORZ, TERESA zd. KWIETNIAK

ur. 1979.11.25 Kwidzyn

Ostatnie miejsce zameldowania: Susz, ul. Słowiańska 16/9

Podstawa poszukiwania: art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej

CICHOCKI MICHAŁ

s. JAN, ELŻBIETA zd. NIEZGODA

ur. 1985.07.10 Nowe Miasto Lubawskie

Ostatnie miejsce zameldowania: Iława, ul Kościuszki 12/14

Podstawa poszukiwania: art. 278 § 3 w zw. z art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej - wypadek mniejszej wagi

ROMANOWSKI ADAM

s. JÓZEFA, STEFANII zd. KACZOREK

ur. 1959.09.28

Ostatnie miejsce zameldowania: FREDNOWY

Podstawa poszukiwania: art. 178a § 1 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

NAWROCKI PIOTR

s. ADAM, HALINA zd. GRZYWAK

ur. 1976.10.07

Ostatnie miejsce zameldowania: WIEJSKA 2A/9

Podstawa poszukiwania: art. 190 § 1 Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (groźba karalna), Art. 157 § 1 Spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, innego niż określony w art. 156 § 1, Art. 158 § 1 Udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 - typ podstawowy

 

BLADZICH PIOTR

s. RYSZARD, ELŻBIETA zd. SZYPSZAK

ur. 1978.03.11

Ostatnie miejsce zameldowania: IŁAWA, OKULICKIEGO 3/36

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania: art. 280 § 1 w zw. z art. 283 Rozbój - wypadek mniejszej wagi, Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem, Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej

KOZICKI CZESŁAW

s. JÓZEF,  STANISŁAWA zd. WIŚNIEWSKA

ur.  1960.09.16

Ostatnie miejsce zameldowania: TCHÓRZANKA

Podstawa poszukiwania: art. 178a § 1 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego