Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nękał byłą partnerkę. Postępowanie zakończone aktem oskarżenia

Policjanci z Komisariatu Policji w Suszu wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu iławskiego. 28-latek nie potrafił pogodzić się z rozstaniem ze swoją partnerką i groził, że ją zabije dzwoniąc do niej o różnych porach dnia i nocy, wysyłając sms-y oraz pisząc za pomocą komunikatorów. Mężczyzna w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

Policjanci z Komisariatu Policji w Suszu wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu iławskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca nie mogąc się pogodzić z rozstaniem ze swoją partnerką za pomocą rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, czy komunikatorów groził pokrzywdzonej i osobom jej najbliższym pozbawieniem życia. Policjanci przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonej oraz przesłuchali świadków. W trakcie przeprowadzonego postępowania ustalili, że sprawcą jest 28 – latek. Zebrany  materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie  zarzutu mieszkańcowi powiatu iławskiego.  

Mężczyzna w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

Kodeks karny w art. 190 a mówi o tym, że

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.