Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Za nim będzie za późno. Policjantka spotkała się z rodzicami uczniów jednej z iławskich szkół

Odpowiedzialność karna nieletnich, narkotyki, środki odurzających a także dopalacze czy cyberprzemoc. To tematy poruszone podczas spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych, które odbyło się w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie.

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Iławie przeprowadziła spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. Miało ono na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz problemów związanych z narkotykami, w tym rozpoznawanie symptomów zażywania ich przez młodzież czy też uświadomienie rodzicom o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem i sprzedażą narkotyków.    

Asp. Joanna Kwiatkowska rozmowę z uczestnikami spotkania rozpoczęła od wytłumaczenia co to jest demoralizacja przedstawiając jednocześnie  jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Rodzice dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo, i jaka grozi za nie kara. Policjantka podała liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty czy nieprzemyślane zachowanie prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem. Konsekwencją tych czynów i odbytej przez nich kary mogą być problemy w szkole czy w znalezieniem pracy w przyszłości i powrót do życia w społeczeństwie. Dodała, że zaświadczenie o niekaralności jest jednym z dokumentów, który coraz częściej jest wymagany przez pracodawców na terenie Polski jak i po za jej granicami.

W trakcie prelekcji  asp. Joanna Kwiatkowska przedstawiła  zebranym rodzicom zagrożenia związane z eksperymentowaniem przez młodych ludzi z narkotykami, dopalaczami, alkoholem czy środkami odurzającymi. Przybliżyła rodzicom problematykę uzależnienia od dopalaczy  i narkotyków.  Tego typu działania profilaktyczne umożliwiające bezpośredni dialog  to okazja dla opiekunów, aby porozmawiać z fachowcem o sprawach, które mogą ich dotyczyć.

Policjantka omówiła również co to jest cyberprzemoc i jakie niesie za sobą skutki. Zaczynając od przekazania kilku podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz  w jaki sposób zagrożona jest nasza prywatność w sieci. Asp. Joanna Kwiatkowska  poinformowała, że w kategoriach cyberprzemocy mieści się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Dodała  również, że sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie iż są w sieci anonimowi, co dodatkowo pobudza i zachęca ich do działania. Tymczasem organy ścigania w granicach obowiązujących przepisów prawnych posiadają  i korzystają z szerokich uprawnień pozwalających na gromadzenie dowodów cyberprzestęczości oraz umożliwiających identyfikację sprawców. Wykorzystywane metody pracy wykrywczej przy współpracy z operatorami sieci telefonii komórkowej oraz usługodawcami internetu pozwalają określić zarówno konkretnego użytkownika  jak i urządzenie, z którego w danej chwili korzystał.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że bardzo często dzieci oraz młodzież pozostawione samym sobie bez należytego nadzoru i zainteresowania, może być źródłem zachowań demoralizujących młodych ludzi.

Tego typu działania profilaktyczne umożliwiające bezpośredni dialog policjanta z rodzicami uczniów.  Jest  to również okazja na podniesienie swojej świadomości o uzależnieniach i  konsekwencjach prawnych codziennego postępowania, a także możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.