Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnienia z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK również dla policjantów

W kasynie iławskiego Zakładu Karnego odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów 60-lecia krwiodawstwa w Polsce zorganizowana przez Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa oraz Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie. Celem przedsięwzięcia było uhonorowanie osób oraz instytucji wspierających działalność honorowego krwiodawstwa w powiecie iławskim.

Po przywitaniu gości, wszyscy uczestnicy wydarzenia wysłuchali okolicznościowego referatu na temat działalności krwiodawstwa dotyczącego w szczególności powiatu iławskiego.

Następnie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń Zasłużonym Dawcom Krwi oraz wyróżnień dla działaczy i podmiotów wspierających działalność PCK.

Wśród wyróżnionych „Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża” za aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu HDK znalazł się m.in.: prezes klubu HDK „Kropelka Życia” działającego przy Komendzie Powiatowej Policji w Iławie.

Ponadto dwóch policjantów iławskiej jednostki policji podkom. Arkadiusz Majewski oraz asp. Marcin Grubalski zostało odznaczonych  nadaną przez  Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony honorowy dawca krwi”.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za propagowanie tej pięknej idei jaką jest honorowe oddawanie krwi.

  • Gala z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK
  • Gala z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK
  • Gala z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK