Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyzywał i szarpał. Postępowanie zakończone aktem oskarżenia

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Iławie zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko 52 – latkowi. Mężczyzna znęcał się psychicznie oraz fizycznie nad swoją żoną. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko 52 - latkowi.  Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. Mieszkaniec Iławy będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał, poniżał, kontrolował, groził pozbawianiem życia a także szarpał i wykręcał ręce. Kobieta a wszystkim postanowiła poinformować policjantów, po tym  jak mężczyzna wszczął kolejną awanturę. Policjanci przyjęli zawiadomienie od zgłaszającej jak również przesłuchali świadków.  Ustalili, że takie zachowanie 52 - latka trwało od dłuższego czasu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić zarzut mężczyźnie.

Kodeks karny za znęcanie się nad osobami najbliższymi przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy !

W chwili stwierdzenia przemocy w rodzinie Niebieską Kartę może założyć policjant ale także kurator, pracownik socjalny, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia. To właśnie te wszystkie podmioty współpracują razem realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych.

Wprowadzone przepisy umożliwiają szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy od osób pokrzywdzonych.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Nr 125, poz. 842). wprowadziła nowe środki ochrony osób pokrzywdzonych.

Oprócz tymczasowego aresztowania, prokurator może nakazać sprawcy opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Środek ten jest orzekany z urzędu lub na wniosek policji na okres do trzech miesięcy. Istnieje również możliwość orzeczenia zakazu zbliżania się na określoną odległość sprawcy do osoby pokrzywdzonej.