Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posiadali i sprzedawali narkotyki. Postępowanie zakończone aktem oskarżenia

Policjanci wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko pięciu mieszkańcom powiatu iławskiego w wieku 20 – 31 lata, którzy podejrzani są o to, że udzielali oraz sprzedawali narkotyki. W najbliższym czasie młodzi mieszkańcy powiatu ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Policjanci z powiatu iławskiego wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie przeciwko mieszkańcom powiatu. Funkcjonariusze podczas czynności operacyjnych ustalili, że dwóch z  mieszkańców Iławy posiada narkotyki. Policjanci przeprowadzili postępowanie oraz przesłuchali wielu świadków. W trakcie czynności ustalili, że nie działali sami. Okazało się, że ich trzej znajomi  kobiety jak mężczyźni w wieku od 20 do 31 lat, również posiadali jak i sprzedawali narkotyki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im łącznie 12 zarzutów. Policjanci ustalili, że mieszkańcy powiatu iławskiego sprzedali narkotyków za prawie 11 tys. zł.

Mieszkańcy powiatu iławskiego w najbliższym czasie ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Zgodnie art. 59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, każdy „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.