Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Będę odpowiedzialnym kierowcą” policjanci omawiali zasady ruchu drogowego wspólnie z młodzieżą

Policjanci przeprowadzili kolejne spotkani z uczniami szkół ponad gimnazjalnych na terenie powiatu iławskiego. Tym razem szkołę, którą odwiedzili funkcjonariusze był Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej. W trakcie spotkania mundurowi rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w tym kierowaniu pod działaniem alkoholu i środków odurzających podając liczne przykłady ze swojej pracy nieodpowiedzialnych zachowań uczestników ruchu drogowego.

W   kolejnej szkole ponadgimnazjalnej powiatu iławskiego policjanci przeprowadzili spotkanie z uczniami dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego „Będę odpowiedzialnym kierowcą”. To wspólne przedsięwzięcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych to młodzież, która często ma już swoje pierwsze uprawnienia bądź jest w trakcie kursu na prawo jazdy. Dodatkowo część uczniów codziennie dojeżdża lub przychodzi  do szkoły także z okolicznych miejscowości. Z policyjnych statystyk wynika także, iż młodzi kierujący w wieku 18 – 24 w minionym roku spowodowali prawie 23% wypadków drogowych, do których doszło na Warmii i Mazurach.

Wykorzystując specjalnie przygotowaną na to spotkanie prezentację asp. Joanna Kwiatkowska omówiła stan bezpieczeństwa na drogach powiatu iławskiego. Zaprezentowała również wybrane przykłady zdarzeń drogowych szczególnie tych z Susza i gminy Susz oraz dodała jak uniknąć takich zdarzeń. Policjantka poinformowała jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Omówiła liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często jazda na tzw. „podwójnym gazie” czy pod wpływem narkotyków  prowadzi do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

Asp. szt. Andrzej Bańkowski wspólnie z asp. Joanną Kwiatkowską apelowali o to, by każdy pieszy, także ten przemieszczający się w terenie zabudowanym nosił element odblaskowy. O zmroku pieszy z elementem odblaskowym widoczny jest nawet z odległości 150 m. Bez odblasku zaledwie z 30-40 m.

Polskie prawo mówi o tym, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku

W trakcie spotkania asp. Joanna Kwiatkowska przybliżyła zebranym również ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiła w sposób praktyczny zasady korzystania z aplikacji zachęcając do aktywnego korzystania z "Mapy”. Policjantka podkreślała  przy tym jak ważne jest partnerstwo i wspólnie podejmowane działania na rzecz podniesienia poczucia bezpieczeństwa. Podczas rozmowy asp. Joanna Kwiatkowska opowiedziała uczniom m.in. jakie warunki trzeba spełnić by zostać policjantem, jak przebiega proces rekrutacyjny do służby, jakie należy mieć predyspozycje i czego należy się spodziewać wykonując ten zawód.

Młodzież z całą pewnością wyszła ze spotkania ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość.