Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Jestem odpowiedzialny" - cykl spotkań w iławskiej komendzie policji

Policjanci z Komendy Powiatowej w Iławie w tym nowym roku szkolnym 2018/2019 r. rozpoczęli cykl spotkań dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Pierwszymi uczestnikami spotkań byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie. Demoralizacja, czyny karalne, odpowiedzialność prawna nieletnich to tematy, na które rozmawiali z asp. Joanną Kwiatkowską.

Komendę Powiatową Policji w Iławie odwiedzili uczniowie dwóch klas Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie. Funkcjonariusze wspólnie z młodzieżą rozpoczęli cykl spotkań dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Asp. Joanna Kwiatkowska na podstawie przygotowanej prezentacji omówiła kto to jest osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki. Policjantka wytłumaczyła co oznacza określenie czyn karalny omawiając jednocześnie  kilka artykułów z kodeksu karnego, wykroczeń czy ustawy prawo o ruchu drogowy. Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara.  Policjantka również poinformowała uczestników spotkania co to jest demoralizacja przedstawiając jednocześnie  jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Asp. Joanna Kwiatkowska podała liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

Policjantka omówiła również co to jest cyberprzemoc i jakie niesie za sobą skutki. Zaczynając od przekazania kilku podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz  w jaki sposób zagrożona jest nasza prywatność w sieci. Poinformowała, że w kategoriach cyberprzemocy mieści się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Dodała  również, że sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie iż są w sieci anonimowi, co dodatkowo pobudza i zachęca ich do działania. Tymczasem organy ścigania w granicach obowiązujących przepisów prawnych posiadają  i korzystają z szerokich uprawnień pozwalających na gromadzenie dowodów cyberprzestęczości oraz umożliwiających identyfikację sprawców. Wykorzystywane metody pracy wykrywczej przy współpracy z operatorami sieci telefonii komórkowej oraz usługodawcami internetu pozwalają określić zarówno konkretnego użytkownika  jak i urządzenie, z którego w danej chwili korzystał.

Asp. Joanna Kwiatkowska  poruszyła również tematy dotyczące narkotyków oraz dopalaczy, w tym rozpoznawanie symptomów zażywania ich przez młodzież. Uświadomiła uczniów o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem i sprzedażą narkotyków. Policjantka w trakcie prelekcji przedstawiła zebranym zagrożenia związane z eksperymentowaniem przez młodych ludzi z narkotykami, dopalaczami, alkoholem czy środkami odurzającymi.

Policjantka porozmawiała również z młodzieżą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Informując, że dzieci idąc do szkoły bardzo często są rozkojarzone, rozmawiając z koleżankami i kolegami czasami nie zwracając uwagi na to co się dzieje na drodze. Podkreśliła jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Informując jednocześnie, że odblaski to jeden z najtańszych, najprostszych, a zarazem najłatwiejszych w zastosowaniu sposób na zwiększenie swojego bezpieczeństwa.

Tego typu działania profilaktyczne umożliwiające bezpośredni dialog nie tylko z uczniami ale również z nauczycielami. Jest  to również okazja na podniesienie swojej świadomości o uzależnieniach i  konsekwencjach prawnych codziennego postępowania, a także możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że bardzo często dzieci oraz młodzież pozostawione samym sobie lub zostawienie ich bez należytego nadzoru i zainteresowania, może być źródłem zachowań demoralizujących młodych ludzi.

Konsekwencją tych czynów i odbytej przez nich kary mogą być problemy ze znalezieniem pracy w przyszłości i powrót do życia w społeczeństwie. Policjantka  dodała, że zaświadczenie o niekaralności jest jednym z dokumentów, który coraz częściej jest wymagany przez pracodawców na terenie Polski jak i poza jej granicami w tym również do pracy w policji. Dodając jak wygląda rekrutacja  do pracy  w policji.

Uczniowie z całą pewnością wyszli ze spotkania ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość.