Bezpieczny spacer uczniów z policjantką - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny spacer uczniów z policjantką

Wiedzę o właściwych zachowaniach i zasadach ruchu drogowego przekazywana jest dzieciom już od najmłodszych lat. Sprawdzianem nabytych przez dzieci umiejętności może być spacer z policjantami czy też konkurs wiedzy gdzie poprzez zabawę dzieci uczą się zdrowej rywalizacji.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie spotykają się z dziećmi ze szkół i przedszkoli na terenie całego powiatu, ucząc ich zasad bezpieczeństwa na drodze. Tym razem po zajęciach teoretycznych nadszedł czas na zajęcia praktyczne. Asp. Joanna Kwiatkowska wspólnie z uczniami  Szkoły  Podstawowej nr 5  przeprowadziła kolejne spotkanie w ramach  projektu  pn. „spacer z policjantem”, w którym uczestniczą uczniowie wszystkich pierwszych klas.

Podczas wspólnego spaceru ulicą Wiejską oraz Baczyńskiego, dzieci utrwaliły sobie w praktyce ważne informacje dotyczące znaków drogowych, zasad poruszania się po chodniku i przekraczania jezdni.

Uczniowie pod nadzorem policjantki i swoich opiekunek, prawidłowo przechodziły na drugą stronę jezdni. Akcja spotkała się z życzliwością kierowców, który zatrzymywali się przed przejściem i pozdrawiali dzieci uczące się jak korzystać z drogi.

Mamy nadzieję, że takie zachowania kierowców będzie przekładało się na ostrożną jazdę w każdym miejscu na drodze.