Pierwsze spotkania z przedszkolaków z policjantami - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze spotkania z przedszkolaków z policjantami

Spotkania z przedszkolakami i uczniami szkół stanowią bardzo ważny element w edukacyjno-profilaktycznej działalności policji. Przekazywanie informacji na temat prawidłowych zachowań i uświadamianie o odpowiedzialności od najmłodszych lat to cel spotkania iławskiego dzielnicowego z dziećmi w Przedszkolu nr 4 w Iławie.

Praca policjanta nie polega tylko na zatrzymywaniu przestępców czy wykrywaniu wykroczeń i przestępstw. Jednym z bardzo ważnych działań policji jest rola edukacyjno-profilaktyczna. Dlatego już po kilku dniach od rozpoczęcia nowego roku szkolnego Dzielnicowy spotkał się z dziećmi z Przedszkola nr 4 w Iławie. Po przywitaniu się z maluchami policjant omówił sytuacje dotyczące m.in. przekraczania jezdni, poruszania się po jezdni w przypadku braku chodnika lub pobocza. Policjant przypomniał dzieciom jak ważne są elementy odblaskowe i dlaczego należy je nosić. Poinformował jak należy zachowywać się w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusu czy wysiadania z samochodu w drodze do przedszkola. Dzieci przypomniały sobie również  podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystając z plansz edukacyjnych „Bezpieczne Dziecko”  oraz  „Bezpieczna droga do szkoły”, które zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe w Iławie oraz Urząd Gminy Iława.

Następnie wszyscy razem poszli na spacer, którego celem było sprawdzenie wcześniej usłyszanych informacji w praktyce gdyż  wszyscy wiemy, że „trening czyni mistrza”.  Każdy przedszkolak przed przejściem w przez jezdnie musiał najpierw spojrzeć w lewo następnie w prawo i dopiero po ponownym spojrzeniu w lewo i upewnieniu się, że jest bezpiecznie mógł przejść przez drogę.

Policjanci wiedzą, że poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci a także kształtowanie prawidłowych nawyków komunikacyjnych oraz przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dróg jest bardzo ważne a dzięki takim spotkaniom rosną młodzi, odpowiedzialni użytkownicy dróg.

Dzieci bardzo chętnie słuchały a następnie współpracowały z funkcjonariuszem.

Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań i zdjęć a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał element odblaskowy.