Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Festyn „Bezpieczne Osiedle Podleśne” wspólnie z dzielnicowym

Festyn „Bezpieczne Osiedle Podleśne” z okazji minionego Dnia Dziecka i zbliżających się wakacji już za nami. Piknik ten były okazją do rodzinnego spędzenia pełnego atrakcji popołudnia i przy okazji spotkania i rozmowy z policjantem. Wszyscy uczestnicy zabawy mogli dowiedzieć się, dlaczego kręci nas bezpieczeństwo nad wodą, należy stosować się do zasad ruchu drogowego oraz po co jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i jakie należy spełnić warunki, aby zostać policjantem. Natomiast rozwiązując krzyżówkę mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

Dzielnicowy  Komendy Powiatowej Policji w Iławie z okazji minionego Dnia Dziecka i zbliżających się wakacji spotkał się z uczestnikami festynu „Bezpieczne osiedle Podleśne” .  Uczestnicy zabawy na stanowisku policyjnym wspólnie z funkcjonariuszem mogli  przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa, dowiedzieć się dlaczego powinno nas kręcić bezpieczeństwo nad wodą oraz jakie oznaczenia obowiązują na kąpielskich. Następnie każdy uczestnik zabawy odpowiadał na kilka pytań z krzyżówki, przygotowanej specjalnie na tą okazję, której hasłem przewodnim było JESTEM BEZPIECZNY.

Dzielnicowy omówił również wybrane przykłady zdarzeń drogowych szczególnie te z udziałem dzieci oraz omówił ich przyczyny, ze wskazaniem, w jaki sposób można było ich uniknąć. Policjant przedstawił uczestnikom spotkania sposób klasyfikowania różnych działań naruszających prawo i jaka grozi za nie kara. Podał również liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często jazda niezgodnie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego  w tym przez rowerzystów prowadzi do nieszczęść.

Dzielnicowy mł. asp. Daniel Bonisławski apelował o to, by każdy pieszy, także ten przemieszczający się w terenie zabudowanym nosił element odblaskowy. O zmroku pieszy z elementem odblaskowym widoczny jest nawet z odległości 150 m. Bez odblasku zaledwie z 30-40 m.

Polskie prawo mówi o tym, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Za niestosowanie się do przepisów niechroniony uczestnik ruchu może zostać ukarany mandatem.

W trakcie spotkania mł. asp. Daniel Bonisławski przybliżył dorosłym uczestnikom festynu również ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówił jakie są zasady korzystania z aplikacji zachęcając do aktywnego korzystania z "Mapy”. Policjant podkreślił przy tym jak ważne jest partnerstwo i wspólnie podejmowane działania na rzecz podniesienia poczucia bezpieczeństwa.

Podczas rozmowy policjant opowiedział wszystkim chętnym jakie warunki trzeba spełnić by zostać policjantem oraz  jak przebiega proces rekrutacyjny do służby. Wskazał też,  jakie należy mieć predyspozycje i czego należy się spodziewać wykonując ten zawód.

Dzieci podczas festynu mogły również nauczyć się pierwszej pomocy na stanowisku PCK oraz porozmawiać o  tym jak dbać o zdrowie na stanowisku Sanepidu. Uczestnicy spotkania mogli również zaprezentować swoje umiejętności przed mikrofonem.