Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie pobierał prąd. Postępowanie zakończone aktem oskarżenia

Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu iławskiego. 64 - latek nielegalnie pobierał energię. Mężczyzna przyznał się a ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczył się przed sądem.

Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu iławskiego. Ja wynikało z ustaleń śledczych funkcjonariusze zostali poinformowani o nielegalnym poborze energii. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że sprawca poprzez wykonanie nielegalnego przyłącza energetycznego z pominięciem układu pomiarowego dokonał nielegalno poboru energii elektrycznej. Okazało się, że ten proceder trwał od lutego 2018 r.  Policjanci ustalili, że sprawcą przestępstwa jest 64 – latek. Mieszkaniec powiatu iławskiego usłyszał zarzut. Akt oskarżenia trafił już do sądu.

Kodeks karny art. 278 mówi o tym, że

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.