Działania NURD na terenie powiatu iławskiego - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania NURD na terenie powiatu iławskiego

Policjanci powiatu iławskiego prowadzili kolejną akcję "NURD”, która miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo tzw. „niechronionych uczestników ruchu drogowego” czyli pieszych i rowerzystów. Niestety nie obyło się bez mandatów.

Wczoraj na terenie powiatu iławskiego  policjanci przeprowadzili kolejne działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja ta  realizowana jest  pod kątem eliminowania negatywnych zachowań wśród pieszych i rowerzystów. Policjanci sprawdzali przede wszystkim sposób przekraczania jezdni czy chodzenie jej właściwą stroną przy braku chodników. Zwracali również uwagę czy piesi posiadają obowiązkowe odblaski. Funkcjonariusze podczas działań pilnowali również czy rowerzyści posiadają obowiązkowe wyposażenie rowerów i stosują się do zasad ruchu drogowego.

W trakcie akcji policjanci ukarali mandatami karnymi 22  pieszych przechodzących przez jezdnię w miejscu niedozwolonym a 5 osób pouczyli. Na 3 kierujących samochodami, którzy nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu również nałożyli mandaty oraz pouczyli dwóch rowerzystów.

Jak dodał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Sławomir Kołpacki – takie działania są bardzo ważne gdyż mają istotny wpływ  na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza przypominają o  przestrzeganiu  przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych oraz rowerzystów. 

 Działania „NURD” mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych oraz rowerzystów. 

Pamiętajmy!

Ignorowanie przepisów ruchu drogowego może skończyć się tragicznie. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych czy wjeżdżanie na przejazd rowerowy, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych a także jazda rowerem pod prąd – są to zachowania, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pieszego i rowerzysty chroni tylko jego własny zdrowy rozsądek oraz odpowiednie zachowanie. 

Przypominamy. To, że my widzimy samochód, nie oznacza wcale, że kierowca widzi także nas. Pamiętajmy również o noszeniu odblasków. W warunkach ograniczonej widoczności miejmy ze sobą odblask, także w mieście w świetle latarni, jesteśmy bardziej widoczni dla kierujących pojazdami.