Aktualności

"178 a KK" - kolejne spotkania mundurowych z młodzieżą z powiatu iławskiego

Policjantka z komendy powiatowej z Iławy wspólnie z funkcjonariuszami iławskiego zakładu karnego spotkała się z uczniami Zespół Szkół im. Konstytucji III Maja w Iławie. W trakcie spotkania mundurowi rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w tym kierowaniu pod działaniem alkoholu i środków odurzających. Do rozmowy dołączyli dwaj osadzeni z iławskiego więzienia, którzy opowiedzieli uczestnikom spotkania jak to przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie stracili prawo jazdy i odbywają teraz karę pozbawienia wolności.

Wczoraj (09.03.2018) w Iławie  z inicjatywy policjantów KPP w Iławie oraz funkcjonariuszy iławskiego zakładu karnego  odbyło się kolejne spotkanie z uczniami szkół ponad gimnazjalnych. Tym razem mundurowi odwiedzili funkcjonariusze Zespołu Szkół im. Konstytucji III Maja. Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych to młodzież, która często ma już swoje pierwsze uprawnienia bądź jest w trakcie kursu na prawo jazdy. Dodatkowo część uczniów codziennie dojeżdża lub przychodzi  do szkoły także z okolicznych miejscowości. Dlatego tematem przewodnim rozmowy było bezpieczeństwo osób pieszych oraz kierujących w ruchu drogowym.

Wykorzystując specjalnie przygotowaną na to spotkanie prezentację, mł. asp. Joanna Kwiatkowska omówiła stan bezpieczeństwa na drogach powiatu iławskiego. Zaprezentowała również wybrane przykłady zdarzeń drogowych oraz dodała jak uniknąć takich zdarzeń. Policjantka dodała jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Podała liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często jazda na tzw. „podwójnym gazie” czy pod wpływem narkotyków  prowadzi do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

Policjantka apelowała o to, by każdy pieszy, także ten przemieszczający się w terenie zabudowanym nosił element odblaskowy. O zmroku pieszy z elementem odblaskowym widoczny jest nawet z odległości 150 m. Bez odblasku zaledwie z 30-40 m.

Polskie prawo mówi o tym, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Za niestosowanie się do przepisów niechroniony uczestnik ruchu może zostać ukarany mandatem do stu złotych.

W trakcie spotkania mł. asp. Joanna Kwiatkowska przybliżyła zebranym również ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiła w sposób praktyczny zasady korzystania z aplikacji zachęcając do aktywnego korzystania z "Mapy”. Policjantka podkreślała  przy tym jak ważne jest partnerstwo i wspólnie podejmowane działania na rzecz podniesienia poczucia bezpieczeństwa. Podczas rozmowy mł. asp. Joanna Kwiatkowska  z opowiedziała uczniom m.in. jakie warunki trzeba spełnić by zostać policjantem, jak przebiega proces rekrutacyjny do służby, jakie należy mieć predyspozycje i czego należy się spodziewać wykonując ten zawód.

Następnie funkcjonariusze Zakładu Karnego przybliżyli uczestnikom spotkania założenia programu readaptacyjnego przeciwdziałaniu prokryminalnym postawom  "178 a KK" dla osadzonych mężczyzn, którzy kierowali pojazdem  w stanie nietrzeźwości lub środków odurzających. Dalej do rozmowy włączyli się dwaj osadzeni, którzy w iławskim więzieniu odbywają  karę pozbawienia wolności właśnie za ten artykuł.  

Pierwszy z mężczyzn opowiedział zebranej młodzieży o tym jak to spowodował wypadek drogowy podczas, którego została ranna jedna osoba. Mężczyzna dodał, że po zdarzeniu wyjechał po za granice naszego kraju. W czasie pobytu przemyślał całą sytuację i postanowił ponieść konsekwencje swojego czynu. Wrócił do kraju, zapłacił odszkodowanie osobie pokrzywdzonej oraz stawił się do zakładu karnego w celu odbyciu kary pozbawienia wolności. Mężczyzna miał również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodał też, że ze względu, iż już jest osobą karaną nie może wrócić do swojej poprzedniej pracy.

Natomiast drugi z mężczyzn opowiedział zebranej młodzieży jak to kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Dodał, że alkohol przestał mu wystarczać i zaczął zażywać narkotyki. Jak oświadczył najgorsze w tym wszystkim było, że będąc pod działaniem alkoholu czy narkotyków  kierował samochodem nie zwracając uwagi na konsekwencje i spowodował wypadek. Mężczyzna uderzył autem w drzewo. Jak dodał na szczęście jechał sam ale konsekwencje zdrowotne tego czynu będą ciągnęły się z nim do końca życia.

Mężczyźni apelowali do młodzieży, aby stosowali się do zasad ruchu drogowego i nigdy nie kierowali pojazdem pod działaniem alkoholu lub środków odurzających.

Należy dodać, że w iławskim więzieniu wśród osadzonych jest wiele osób,  które pomimo wcześniej spożytego alkoholu zdecydowały się kierować pojazdem i teraz odbywają karę pozbawienia wolności.

W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów, młodzi ludzie mieli możliwość założenia specyficznych okularów, jakimi są narkogogle i alkogogle, które symulują stan po zażyciu  narkotyków czy alkoholu.

Młodzież z całą pewnością wyszła ze spotkania ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość.