Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Elementem akcji jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2002 r. bądź później.

Konkurs polega na zilustrowaniu Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (  "Dekalog narciarza"):

Warunkiem uczestniczenia w nim jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych.

Następnie swoją pracę wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy przesłać ( lub przynieść osobiście) w terminie do dnia 11 lutego 2018 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Iławie

ul. Wiejska 4

14-200 Iława

z dopiskiem : „Konkurs plastyczny”

To powiatowy etap konkursu, gdzie jury wyłoni autorów najładniejszych i najciekawszych prac, które to zostaną nagrodzone. Wszystkie nadesłane prace przesłane zostaną na etap ogólnopolski do Komendy Głównej Policji, gdzie na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU.

A zatem nie nudź się w ferie ! Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody.

 

Załączniki do strony

Plakat

Regulamin

Karta zgłoszenia