Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Wikielcu

Odpowiedzialność karna nieletnich, narkotyki, środki odurzające a przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym to tematy, które na spotkaniu z rodzicami poruszali iławscy dzielnicowi. Funkcjonariusze spotkali się z opiekunami uczniów Szkoły Podstawowej w Wikielcu.

Wczoraj dzielnicowi asp. Waldemar Olszewski wspólnie z mł. asp. Sławomirem Michalak przeprowadzili spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Wikielcu. Miało one na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat odpowiedzialność karnej nieletnich. Policjanci wytłumaczyli co to jest demoralizacja przedstawiając jednocześnie  jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Rodzice dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo, i jaka grozi za nie kara. Policjanci  podali liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem. Konsekwencją tych czynów i odbytej przez nich kary mogą być problemy ze znalezieniem pracy w przyszłości i powrót do życia w społeczeństwie.

Dzielnicowi omówili również co to jest cyberprzemoc i jakie niesie za sobą skutki. Zaczynając od przekazania kilku podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz  w jaki sposób zagrożona jest nasza prywatność w sieci. Poinformowali, że w kategoriach cyberprzemocy mieści się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Dodali również, że sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie iż są w sieci anonimowi, co dodatkowo pobudza i zachęca ich do działania. Tymczasem organy ścigania w granicach obowiązujących przepisów prawnych posiadają  i korzystają z szerokich uprawnień pozwalających na gromadzenie dowodów cyberprzestęczości oraz umożliwiających identyfikację sprawców. Wykorzystywane metody pracy wykrywczej przy współpracy z operatorami sieci telefonii komórkowej oraz usługodawcami internetu pozwalają określić zarówno konkretnego użytkownika  jak i urządzenie, z którego w danej chwili korzystał.

Funkcjonariusze poruszyli również tematy dotyczące narkotyków oraz dopalaczy, w tym rozpoznawanie symptomów zażywania ich przez młodzież. Uświadomili rodziców o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem i sprzedażą narkotyków.  Policjanci w trakcie prelekcji przedstawili zebranym rodzicom zagrożenia związane z ksperymentowaniem przez młodych ludzi z narkotykami, dopalaczami, alkoholem czy środkami odurzającymi.

Na koniec spotkania dzielnicowi porozmawiali z rodzicami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci jak i nich samych. Informując, że każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego jeżeli ukończy 7 lat gdyż zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej.W przypadku pozostawienia dziecka na drodze publicznej bez opieki, rodzic, opiekun popełnia wykroczenie, za co grozi kara grzywny. Informując jednocześnie, że dzieci zawsze  należy przewozić w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach i wysadzać przed szkołą z samochodu zawsze od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni. Dzielnicowi zwrócili się również do rodziców jako kierowców przypominając im, że zbliżając się do szkoły należy zwróć uwagę na znaki drogowe ponieważ w okolicach wielu szkół znajdują się dodatkowe ograniczenia prędkości. Dodając, że dzieci idąc do szkoły bardzo często są rozkojarzone, rozmawiając z koleżankami i kolegami czasami nie zwracając uwagi na to co się dzieje na drodze. Dzielnicowi podkreślali również, jak ważne jest noszenie odblasków. Informując jednocześnie, że odblaski to jeden z najtańszych, najprostszych, a zarazem najłatwiejszych w zastosowaniu sposób na zwiększenie swojego bezpieczeństwa. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Tego typu działania profilaktyczne umożliwiające bezpośredni dialog. Jest  to okazja dla opiekunów, aby porozmawiać z fachowcem o sprawach, które mogą ich dotyczyć. To również  szansa na podniesienie swojej świadomości o uzależnieniach i  konsekwencjach prawnych codziennego postępowania, a także możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że bardzo często dzieci oraz młodzież pozostawione samym sobie lub zostawienie ich bez należytego nadzoru i zainteresowania, może być źródłem zachowań demoralizujących młodych ludzi.