Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oszukał podczas zawierania umowy. Postępowanie zakończone aktem oskarżenia

Policjanci wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko mieszkańcowi gminy Susz. 31-latek usłyszał zarzut oszustwa. Mężczyzna miał wykonać maszynę stolarską i pobrał nawet zaliczki jednak nie wywiązał się z zawartej umowy. Wartość strat szacuje się na 9 tys. zł. Mieszkaniec gminy Susz wkrótce będzie tłumaczyć się przed sądem ze swojego zachowania.

Policjanci z Komisariatu Policji w Suszu wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie przeciwko 31 - latkowi. Z ustaleń śledczych wynikało, że mieszkaniec gminy Susz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zawarł umowę na wykonanie maszyny stolarskiej, z której się nie wywiązał. Pokrzywdzony w związku z powyższym złożył zawiadomienie o przestępstwie a policjanci przesłuchali świadków.  Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu 31 – latkowi. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że mieszkaniec gminy Susz pobrał także zaliczki od pokrzywdzonego o łącznej kwocie 9 tyś zł. Podczas postępowania policjanci ustalili, że 31 – latek nie miał zamiaru wywiązywać się z umowy oraz zwrócić zaliczki pokrzywdzonemu.

Mieszkaniec gminy Suszu w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

Zgodnie z art. 286. § 1. Kodeksu Karnego „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”