Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Reaguj - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Aktualności

Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Reaguj

Z chwilą pojawienia się pierwszych przymrozków Policja rozpoczyna wzmożone działania, mające na celu ochronę życia i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur powietrza. Policjanci zwracają się z apelem, aby reagować, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy i nie przechodzić obojętnie wobec osób bezdomnych i samotnych. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie!

Każdego roku w okresie jesienno - zimowym policjanci Warmii i Mazur odnotowują przypadki zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu. Największą ich liczbę odnotowano na przełomie 2009 i 2010 roku, kiedy to 36 osób zmarzło z powodu zamarznięcia. Następnej zimy zmarło 8 osób, a na przełomie 2014 i 2015 roku – 8 osób. By przeciwdziałać przypadkom zamarznięć policjanci rozpoczęli wzmożone działania pomocowe. Mają one na celu dotarcie do miejsc przebywania osób bezdomnych i udzielanie tym osobom niezbędnej pomocy i informacji o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach. Policjanci wspólnie z innymi służbami biorącymi udział w działaniach, między innymi funkcjonariuszami straży miejskiej, przeprowadzać będą stałe kontrole ogrodów działkowych, pustostanów, klatek schodowych, węzłów ciepłowniczych i innych miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Podczas podejmowanych interwencji, policjanci będą odwozić potrzebujących do schroniska, do izb wytrzeźwień, a także do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, gdyż często są to osoby nietrzeźwe, które na mrozie siedzą w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej, lub w innych miejscach. Informacje o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą być narażone na wychłodzenie organizmu przekazywane są pracownikom socjalnym.

Skuteczność działań uzależniona jest także od aktywności mieszkańców, dlatego apelujemy o informowanie policjantów lub instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy potrzebują. Telefonujmy do służb i instytucji pomocowych, gdy widzimy osoby leżące na mrozie, przebywające w okolicach dworców, siedzące dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też zamieszkujące pustostany, kanały ciepłownicze itp. Nie przechodźmy również obojętnie obok osób, które są pod wpływem alkoholu, gdyż w wyniku jego działania w organizmie nie odczuwają oni niskich temperatur i są szczególnie narażeni na wychłodzenie. Każde przekazane zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane.

Szczególną opieką powinniśmy otoczyć również osoby z naszego otoczenia, które ze względu na swoją niepełnosprawność, podeszły wiek lub samotność wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. O ich sytuacji można poinformować  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bądź Policję, a jeśli mamy takie możliwości osobiście możemy pomóc im w codziennych czynnościach, robiąc zakupy, donosząc lekarstwa.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.